Schweden Splitt AB

Kvalitetspolicy

Schweden Splitt AB arbetar enligt EU:s kvalitetsnormer för ballast. Vi strävar efter att uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera tjänster och produkter med rätt egenskaper.

Detta uppnår vi genom medarbetarnas professionalism och engagemang, löpande utbildning i kvalitetsfrågor, väl utformat kvalitetssystem och ett ständigt pågående, proaktivt, förbättringsarbete.

Våra prestationer på kvalitetsområdet utvärderas löpande genom produktionstester i vårt eget labb, registrering av avvikelser och externa revisioner

Produkterna vi tillverkar deklareras huvudsakligen enligt följande harmoniserande standarder: