Schweden Splitt AB

Säkerhet

Sjöfartsskydd (ISPS):

Elleholms hamns hamnområde omfattas av regelverket ISPS, International Ship and Port Facility Security Code. Regelverket omfattar skydd av fartyg och hamnanläggningar, och regleras i Sverige genom Lag (2004:487) om sjöfartsskydd.

Reglerna innebär vissa grundläggande krav, däribland att göra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar samt åtgärder för att förhindra otillbörligt tillträde. I Elleholms hamn innebär det att allt tillträde till hamnanläggningen måste kontrolleras, samt att möjligheter för såväl obehöriga som obehörigt gods att ta sig in på hamnanläggningen enligt ISPS-koden ska elimineras.

Transportstyrelsen har som tillsynsmyndighet fastställt och godkänt skyddsutredningar och skyddsplaner för Elleholms hamn i enlighet med ISPS-koden. Hamnanläggningen betraktas utifrån detta som skyddsområde.

Enligt lagen om sjöfartsskydd (ISPS) så måste alla besökare, fordon och gods in till hamnanläggningen föranmälas. Föranmälan skall ske senast 24 timmar innan ankomst eller enligt överenskommelse. Besökare ska kunna identifiera sig med giltlig ID-handling. Besökare, fordon och gods eskorteras alltid in till Hamnanläggningen av PFSO /Ass. PFSO.