Schweden Splitt AB

Om hamnen

Schweden Splitt har en egen hamn, Elleholms Hamn som ligger i anslutning till vår krossanläggning. Med egen hamn, shippingavdelning och hamnagentur, kan vi erbjuda våra kunder unika och flexibla fördelar.

Under 2015 har hamnen och farleden muddrats och en ny kajkonstruktion har uppförts för att kunna ta emot större fartyg än tidigare. En ny skeppslastare har installerats för rationell lastning av fartyg. Även grövre sorteringar som t.e.x. vattenbyggnadssten kan lastas ut från Elleholms Hamn med FAS-villkor (Incoterms).
Elleholms Hamn har kort insegling och förmånliga hamnavgifter.

Lastkapacitet: 800-1000 ton/h
Max längd: (LOA) : 110 m.
Max bredd (Beam): 16,5 m
Max djupgående (Draft): 5,46 m relative Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000)

Användande av båtsman är obligatoriskt vid ankomst och avgång. Lotsplikt gäller för fartyg från 70 m.

Välkommen att kontakta vår shippingagentur för mer information på tfn
+46 (0) 454 572 972

Elleholms Hamn
Latitud: 56°09,38’ N
Longitud: 14°43,69’ E

UNLOCODE: SEELL

Hamnens Skyddschef / PFSO:
Carina Gustafsson Tel: + 46 (0) 454 572 972 (24 hrs)

Sjökortsutdrag