Schweden Splitt AB

Shipping

Schweden Splitt AB säljer merparten av materialet FOB (Fritt ombord) till kunder i hela Östersjöregionen. På förfrågan kan dock material säljas inklusive frakt.

Vi har en egen shippingavdelning med hamnagentur och befraktning. Detta har den stora fördelen för kunderna att Schweden Splitt själva ansvarar för och har kontroll över hela förloppet från order och produktion till lastning på båt.

Våra erfarna klarerare ger fartygen och dess besättningar all nödvändig service under tiden i hamn och vi bistår i kontakter med myndigheter och tullklarering.

Välkommen att kontakta vår shippingavdelning för mer information och prisförfrågningar:

+ 46 (0) 454 572 972
Duty 24 hrs