Navigera

Shippingbatlastning

Schweden Splitt AB säljer merparten av materialet FOB (Fritt ombord) till kunder i hela Östersjöregionen. På förfrågan kan dock material säljas inklusive frakt.
Vi har en egen shippingavdelning med hamnagentur och befraktning. Detta har den stora fördelen för kunderna att Schweden Splitt själva ansvarar för och har kontroll över hela förloppet från produktion eller order till slutlig leverans.

För mera information och prisförfrågningar kontakta vår shippingavdelning:

Carina Gustafsson     
0454-57 29 72     
agent@splitt.se    

Kate Magnesjö
0454-57 29 72
agent@splitt.se

Martin Strömgren
0454-57 29 72
 agent@splitt.se

Journr shipping     
0454-57 29 72     
agent@splitt.se