Navigera

Hamnfakta

Schweden Splitt har en egen hamn, Elleholms Hamn som ligger i anslutning till vår krossanläggning. Med egen hamn, shippingavdelning och hamnagentur kan vi erbjuda våra kunder unika och flexibla fördelar.

Under 2015 har hamnen och farleden muddrats och en ny kajkonstruktion har uppförts för att kunna ta emot större fartyg än tidigare. Också en ny skeppslastare har installerats för rationell lastning av fartyg. Även grövre sorteringar som t.ex. vattenbyggnadssten kan lastas ut från den nya hamnen.

Elleholms Hamn har kort insegling och förmånliga hamnavgifter.

Max längd: (LOA) på fartyg: 110 m.                                                                      
Max bredd (Beam): 16.5 m
Max djupgående (Draft): 5,50 m.                                                                                          

Användande av båtsman är obligatoriskt vid ankomst och avgång.                  
Lotsplikt gäller för fartyg från  70 m.                                                
För mer information kontakta vår shippingagentur på +46 (0) 454 572 972

Sjökortsutdrag         

Läge Elleholms hamn    
Latitud: 56°09,38’ N
Longitud: 14°43,69’ E                

Hamnens Skyddschef / PFSO är:                                                                        
Carina Gustafsson Tel: + 46 (0) 454 572 972

hamnfoto