Navigera

Prestandadeklaration Asfalt

Sedan produktionsstarten hösten 1995 har bolaget producerat och levererat ca 20 miljoner ton krossprodukter. Mer än 90 % av denna produktion har exporterats med fartyg till kunder i den södra Östersjöregionen.

Viktiga referensobjekt är den tyska, 3-400 km långa östersjömotorvägen, A20, från Lübeck till Stettin i Polen, som till stora delar har byggts och byggs med bolagets produkter. Även broarna kring Gdansk, Gdynia och Sopot i Polen, Blekinge kustbana, motorvägen i Kaliningrad har byggts med högkvalitativ makadam från Schweden Splitt.